Програма „Твоето Здраве“

Точна диагноза и правилно лечение до 2 000 000 Евро, за да сте сигурни, че взимате най-доброто решение за Вашето здраве.

СПЕСТЯВАЙ НЕУСЕТНО ВСЕКИ МЕСЕЦ! 

Print a+ a-

„UBB-MetLife.bg използва „бисквитки“. Когато продължите да разглеждате нашия сайт вие се съгласявате с използването на бисквитките. За да научите повече, моля вижте нашата Политика за личните данни (бисквитки няма да се прилагат при достъп на политиката за личните данни от този банер).“  

Защита на дебитни карти

Застрахователна програма “Пълна защита”

Застраховатена програма „Пълна защита" е създадена специално за клиентите на Обединена Българска Банка и има за цел да предложи максимална защита на ползвателите на дебитни и кредитни карти. Освен покритията за загуба на живот, пълна и трайна нетрудоспособност, както и преиздаване на загубени лични документи, застрахователните компании ОББ МетЛайф и ОББ Ей Ай Джи добавиха и защита от рискове като финансови загуби в случай на грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта, по-високо обезщетение за преиздаване на лични документи, както и дневни пари за болничен престой.

Можете да се информирате по-детайлно относно параметрите по покритията „Пълна защита" в продуктовите описания за дебитни или кредитни карти. Общите условия можете да намерите в раздел „За клиента", секция „Общи условия".

Застрахователната програма "Пълна защита" за дебитни карти, осигурява застрахователна защита на клиенти на ОББ от следните рискове:

1 Загуба на живот или пълна трайна нетрудоспособност вследствие на Злополука;
2 Болничен престой вследствие на Злополука;
3* Злоупотреба с дебитната карта вследствие на загуба или кражба на картата;
4* Финансови загуби в случай на грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта;
5* Преиздаване на лични документи, откраднати или изгубени заедно с дебитната карта;

* Покритията се предоставят от "Нова Инс" ЕАД.
За повече информация:
- тел. 02/8 197 187
- имейл адрес: office@novains.bg
- застрахователни претенции: claims@novains.bg
- адрес: гр. София 1000, пл. Позитано №5

Застраховката се подновява автоматично всяка година на датата на плащане на първата годишна премия.
При заплащане на премия, застраховката се подновява автоматично всяка година на датата, на която е била платена първата годишна премия.

При настъпване на застрахователно събитие "Загуба на живот" или "Пълна трайна нетрудоспособност", вследствие на злополука, застрахователната компания изплаща обезщетение в размер на 5000 лева. Първоначално се изплаща сумата от 2000 лева, след което в продължение на три месеца се изплащат суми от по 1000 лева месечно.
В случай на телесна повреда, причинена от злополука, застрахователят изплаща по 15 лв. за всеки ден от болничния престой след елиминационен период от 1 ден.
В случай на злоупотреба с дебитната карта клиентът не носи материална отговорност и застрахователната компания възстановява до 300 лева от неоторизираните транзакции. Ако злоупотребата надвишава 300 лева, разликата се покрива от ОББ (съгласно наредба 16 на БНБ).
При кражба или загуба на лични документи, застрахователят възстановява до 350 лева от направените разходи за преиздаването им.
При финансови загуби в следствие на грабеж на парични средства, изтеглени от банкомат или офис на Банката с банкова карта, застрахователят възстановява размера до 400 лева. Покриват се събития настъпили до 2 часа след тегленето, което се удостоверява с уведомление на най-близкия правоохранителен орган.

Цена на застрахователното обезщетение
Паричната стойност на застрахователната защита е фиксирана на 2.42 лева месечно. Премията се начислява еднократно и авансово за една година след активиране на картата и подписване на застрахователния сертификат. Пълният размер на премията е 29.58 лева годишно. Ако до 90 дни след издаването на сертификата сумата не бъде събрана, застрахователните покрития отпадат автоматично.

© 2017 ОББ МетЛайф. Всички права запазени. Продукт на WF